Personvernerklæring
Våre nettsider skal gi deg best mulig informasjon om vårt selskap, våre produkter og våre tjenester. 
For å kunne følge opp dine forespørsler og gi deg en god opplevelse når du besøker oss, samler vi inn og behandler personopplysninger. 
Ved siden av de opplysningene du selv velger å oppgi, samles det inn en begrenset mengde opplysninger ved bruk av nettsidene.
Denne personvernerklæringen forteller hvordan Audiocom AS samler inn og bruker personopplysninger på følgende nettsider / domener: 
www.audiocom.no 


Opplysninger som behandles
Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer, e-postadresse.
Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.


Behandlingsgrunnlag
Vi behandler de opplysninger du deler med oss basert på ditt samtykke der dette er påkrevd.
Vi behandler opplysninger når de inngår som en del av en avtale eller som del av dialog forut for en eventuell avtale.
Videre ønsker vi å følge deg opp på best mulig vis og behandler således opplysninger basert på en interesseavveining i forhold hva som
vil være naturlig å forvente basert på din henvendelse.

Enkelte opplysninger er vi også pålagt å behandle ved lov. Dette kan være opplysninger i forbindelse ved kjøp av produkter og tjenester.


Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. 
Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Audiocom AS skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen. 
Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre.
Utveksling, lagring og sletting


For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell hos Audiocom AS som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for
personvernopplysninger.
Vi har inngått avtale med våre underleverandører slik at personopplysningene behandles sikkert og iht. gjeldende lovverk innenfor personvern. 
Der vi utveksler opplysninger utenfor EU er dette underlagt Privacy Shield. Privacy Shield sikrer at behandlingen utføres lovlig iht. Europeisk personvernlovgivning.


Audiocom benytter følgende underleverandører:
Multicase
SG finans
Databehandleravtale er signert i henhold til gjeldende regler.


Dine rettigheter
Rett til å kreve innsyn:
Du har krav på innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og 
behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av 
mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting
Dersom du mener at Audiocom AS har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de 
aktuelle personopplysningene. Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å 
oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg 
behandlingen og det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.


Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av 
Audiocom AS når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

-Du har en pågående sak hos Kundeservice
-Du har en åpen bestilling som ikke er sendt ennå eller bare er delvis sendt
-Du har uoppgjort gjeld hos Audiocom AS, uavhengig av betalingsmetode
-Du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
-Gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder.

Du kan styre dine samtykker og valg på «Min side - Vilkår », når du er logget inn på Audiocom.no. Som innlogget har du innsyn i dine personopplysninger og din kjøpshistorikk. 
Audiocom`s  kundeservice skal også kontaktes dersom du krever endret opplysninger som du ikke selv kan endre ved innlogging på din side hos Audiocom AS
Samtykke til å motta nyhetsbrev kan altså redigeres på «Min side - Vilkår». Du kan også trykke «slett meg fra mail-liste» nederst


Rett til dataportabilitet
Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. 
Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er 
teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller avtale.


Rett til å klage
Dersom du opplever at vår behandling av personopplysninger ikke er riktig i forhold til det som er beskrevet her eller strider mot lov, 
setter vi pris på din tilbakemelding. Du har også rett til å klage til Datatilsynet. Du kan lese mer om dette på Datatilsynets 
nettsider eller henvende deg skriftlig til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo.


Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt 
informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger
som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.


Følgende informasjonskapsler brukes på våre domener:
Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. 
Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og 
hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. 
Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA og Europa. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.
Nyhetsbrev på e-post og SMS

Audiocom AS sender ut nyheter og annen informasjon cirka 1- 4 ganger per måned via e-post og sms. 
For at vi skal kunne sende e-post eller sms må du ha opprettet en konto eller meldt deg på et av våre påmeldingsskjemaer. 
E-postadressen lagres i en egen database og deles ikke med andre. Om du ønsker å melde deg av vårt nyhetsbrev så vil vi beholde 
adressen slik at du ikke vil komme inn i listen igjen på et senere tidspunkt. Ønsker du å bli slettet så vil all data vi har om deg bli slettet. 

Vi beholder mobilnummeret og e-posten din med en status som sier at du er slettet. På den måten sørger vi for at du aldri får noe mer kommunikasjon fra oss.
Deling av innlegg fra en av våre nettsider
Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, 
reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.


Ansvar
Den behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes.
Audiocom AS er behandlingsansvarlig for de opplysninger vi samler inn på våre nettsider.
Har du spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger kan du henvende deg til:
info@audiocom eller på tlf 928 44 000

Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.